Patiënteninformatie

D2A verzorgt alle voorkomende tandprothetische voorzieningen: kronen, bruggen, facings, inlay’s/onlay’s gebitsprothesen etc. alsmede ook alle soorten voorzieningen op implantaten.
Wij doen dit in samenwerking met uw tandarts zowel voor aangesloten tandartsen als niet aangesloten tandartsen. U kunt voor meer informatie het contactformulier invullen,
D2A zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Hieronder vindt u uitleg over de verschillende producten.

Facings

Een facing is een dun schildje in tandkleurig materiaal toegepast in het frontgebied. Facings worden gebruikt om de vorm of kleur van een tand te veranderen, spleetjes tussen de tanden op te vullen, afgebroken hoekjes te repareren of gele/scheve tanden te maskeren.
Een facing kan gemaakt worden op twee manieren, door de tandarts zelf direct op het element d.m.v. het aanbrengen van een dun laagje composiet op de tand.
Het voordeel van deze composiet facings is dat deze sneller aan te brengen zijn meestal in één zitting bij de tandarts. Vaak hoeft er ook niet of minder geslepen te worden aan het element.
Deze facings zijn ook economisch voordeliger.

De tweede manier is d.m.v. porceleinen schildjes die op de elementen geplakt worden. Deze methode heeft als voordeel dat deze duurzamer zijn, niet verkleuren, minder gevoelig zijn voor aanslag en esthetisch mooier zijn.
Nadeel is dat voor deze facings minimaal 0,5 mm van het glazuur word afgenomen. Er zijn ook meerdere zittingen nodig bij de tandarts. Deze facings worden in een tandtechnisch laboratorium vervaardigd en zijn daarmee ook duurder.

Kroon en brugwerk

Kronen en bruggen zijn duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze zijn bedoeld om de oorspronkelijke vorm en functie terug te brengen in uw gebit. Dit is een permanentere vorm van gebitsrestauratie waarvoor een uitgebreidere behandeling noodzakelijk is door uw tandarts.

Een kroon is een kapje van metaal en/of porcelein wat op maat gemaakt word voor iedere patiënt individueel in een tandtechnisch laboratorium. Het wordt over een afgeslepen tand of kies vastgelijmd.
Een kroon kan noodzakelijk zijn indien een tand of kies niet meer gevuld kan worden of wanneer een groot gedeelte van een tand of kies al verloren is gegaan. Ook kun je met kronen het uiterlijk verbeteren door vervanging van verkleurde of slecht gevormde tanden of kiezen.

Een brug word gemaakt wanneer er één of meerdere elementen verloren zijn gegaan. In dit geval worden de buurelementen naast het te vervangen element of elementen beslepen om bekroond te worden tussen en aan deze kronen komt er dan een brugtussendeel ook wel dummy genoemd te hangen. Een brug kan bestaan uit meerdere dummy’s naargelang er meerdere ontbrekende elementen zijn.
Een brug kan noodzakelijk zijn wanneer de kauwfunctie moet worden herstelt. Ook kun je zo voorkomen dat elementen scheef gaan groeien doordat een buurelement verloren is gegaan of elementen van de andere kaak uitgroeien in de richting van het ontstane gat. In het front kun je met een brug ook het uiterlijk verbeteren.

Er zijn diverse soorten bruggen: allereerst de hierboven beschreven brug, deze brug kan ook enkel pijlers hebben aan een zijde van de dummy, men spreekt dan over een vrijeindigende brug ook wel cantileverbrug genoemd.
Indien de buurelementen nog puntgaaf zijn en het zonde is deze te beslijpen kan er ook gekozen worden voor een etsbrug.
Dit type brug bestaat uit een of meerdere dummy’s met aan weerzijde een of meerdere vleugels. Deze vleugels worden onzichtbaar aan de binnenzijde van de buurelementen vastgeplakt.

Partiële kroon/omslijping, inlay/onlay

Men spreekt over een partiële kroon/omslijping indien niet het gehele element beslepen of bekroont moet worden omdat er nog goede delen van een kies behouden kunnen worden. Bij dit soort kronen blijft er meestal een deel van de oorspronkelijke kies aan de wangzijde behouden waardoor ook de esthetiek behouden blijft van het eigen gebit.

Zijn één of meerdere knobbels verloren gegaan of aangetast en dienen vervangen te worden kiest men meestal voor een onlay een gedeelte van de oorspronkelijke omtrek van de kies blijft dan behouden.
Indien er enkel alleen een gat of het kauwvlak herstelt/vervangen dient te worden spreekt men van een inlay.

Deze typen partiële tandvervangingen kunnen uitgevoerd worden in volledig metaal of porcelein. Volledig metaal wordt meestal toegepast achter in de mond waar deze minder zichtbaar zijn. Voor in de mond wordt meestal porcelein gebruikt voor een mooier esthetisch resultaat.

Implantaten

Implantaten zijn in feite kunstwortels in de vorm van titanium schroeven. Het oppervlak van implantaten zijn ruwer gemaakt wat de botgroei versnelt rondom het geïmplanteerde implantaat waardoor deze na heling ook vaster in het bot zit.
Het slagingspercentage ligt tegenwoordig op 98% van alle geïmplanteerde implantaten waardoor dit een sucsesvolle methode is om ontbrekende natuurlijke elementen te vervangen.
Implantaten worden toegepast in het natuurlijk gebit wanneer er elementen ontbreken of verloren zijn gegaan. In dat geval kun je denken aan een kroon op implantaat of brug op meerdere implantaten.

Meestal kiest men voor een implantaat wanneer de eigen elementen te goed zijn om te beslijpen voor een brug op natuurlijke elementen.
Ook worden implantaten geplaatst in een tandeloze kaak, hier overheen kan dan een zogenaamd klikgebit of overkappingsprothese vervaardigd worden.

Patiënten met klachten over een loszittende prothese kunnen zo geholpen worden. Het kunstgebit komt met het kliksysteem vast in de mond te zitten maar blijft wel uitneembaar. Zo’n klikgebit biedt vele voordelen, de patiënt kan weer beter kauwen, er komt minder voedsel onder de prothese doordat het gebit nauwelijks beweegt.

Klik op de onderstaande link voor een uitgebreidere documentatie.
www.tandarts.nl/mondzorg/behandelingen/implantaten/alles