Digitale tandtechnische ontwikkelingen

Met de CAD/CAM-technologie (computer aided design / computer aided manufacturing) kan met dental design software alle mogelijke tandprothetische voorzieningen geproduceerd worden. CAD/CAM biedt vele voordelen.

Tijdwinst: het designen en produceren via de digitale weg verloopt veel sneller dan via de conventionele methodes.
Kwaliteitswinst: vaste prothetische voorzieningen kunnen veel preciezer geproduceerd worden met een zeer nauwkeurige pasvorm.
Ecologische winst: het scannen en versturen van de digitale afdruk maakt het vervaardigen en transporteren van conventionele afdrukken overbodig.

Meer over CAD/CAM research kunt U lezen in het volgende artikel:
Klinische evaluatie van CAD/CAM-kronen met een natuurlijke laagopbouw

Met de volgende stap in de tandheelkunde/tandtechniek wordt de CAD/CAM-technologie nog een stuk verder gebracht. Met het Digitale Smile Design behandelconcept komt er een verbetering van de esthetiek en de glimlach van de patiënt met een voorspelbaar eindresultaat.
Deze DSD-methode is ontwikkeld door Dr. C. Coachman en bestaat o.a. uit een software programma, waarbij de gegevens van de vooraf genomen foto en filmopnames van de patiënt worden gebruikt voor een esthetische analyse en behandeldiagnostiek.
Met behulp van referentielijnen worden bij een volle glimlach van de patiënt de faciale mediaanlijn en horizontaallijn bepaald. Daarna worden met templates de frontelementen in de ideale positie gepositioneerd. Deze ideale situatie wordt gedupliceerd in de mond van de patiënt middels een motivatinal mock-up direct op de tanden.
De patiënt ziet dan het voorlopige eindresultaat in kunststof direct in de mond. Deze DSD mock-up kan middels CAD/CAM een op een vertaald worden naar het uiteindelijke eindproduct.

Meer informatie vindt u op Digital Smile Design.